דבורה נוב

למרצה זה 1 קורסים

נוגע בלב

כלים ודרכים לעבודה משמעותית עם אנשים למטפלים, ליועצים, לאנשי חינוך ולהורים

דבורה נוב | 6 שיעורים | ₪ 0

נוגע בלב

כלים ודרכים לעבודה משמעותית עם אנשים למטפלים, ליועצים, לאנשי חינוך ולהורים

לסילבוס והרשמה