הרב יעקב שפירא

הרב יעקב שפירא, ראש מדרשת יעוד בעבר, ורכז תוכן ב"מעלה" הוא מרצה ליהדות במדרשות ומכללות עשרות שנים. שיעוריו נוגעים למהות האדם ושורשיו הפנימיים, ומתוך כך הבנה של מקום האדם ומטרתו בעולמו.

למרצה זה 2 קורסים

קהילה לומדת

סיפורי ר’ נחמן מזווית אקטואלית

בלימוד משותף ננסה להבין את התכנים המוצפנים בסיפורי ר’ נחמן, ואת התובנות העמוקות המדברות...

הרב יעקב שפירא | 8 שיעורים | ₪ 49 (לחודש)

סיפורי ר’ נחמן מזווית אקטואלית

בלימוד משותף ננסה להבין את התכנים המוצפנים בסיפורי ר’ נחמן, ואת התובנות העמוקות המדברות אלינו כאן ועכשיו, ואשר עשויות להאיר את חיינו באור ח

לסילבוס והרשמה

לחיות חיים משמעותיים

לחיות חיים משמעותיים

הרב יעקב שפירא | 7 שיעורים | ₪ 0

לחיות חיים משמעותיים

לחיות חיים משמעותיים

לסילבוס והרשמה