תנאי שימוש

 1. 'המכללה הוירטואלית לחיים' (להלן: האתר), הינו פלטפורמה קורסים מצולמים ומקוונים, במגוון תחומי חיים. השימוש בתכני האתר הינם על פי תנאי השימוש כדלהלן. 
 2. שיעורים מצולמים - רכישת קורס אפשרית באמצעות סליקת כרטיס אשראי באתר האינטרנט. לאחר ההרשמה לאתר ורכישת הקורס - ייכנס קורס לאפשרות צפייה באזור האישי של המשתמש ובני ביתו בלבד. אין להעביר את פרטי הגישה לאף משתמש אחר מלבד הרוכש ובני ביתו. 
 3. משך ההרשאה לצפייה בקורס היא 24 חודשים מיום רכישת הקורס. לאחר מועד זה רשאי האתר להסיר מהאזור האישי של המשתמש את הקורס, אלא אם הגיש בקשה להארכת תקופת הצפייה, ובקשתו אושרה. 
 4. ביטול רכישת קורס מצולם: ניתן לבטל רכישת קורס מצולם רק אם הרוכש טרם צפה בקורס או בחלקו. צפייה חלקית בשיעור תיחשב להסכמה חלוטה של רכישת הקורס ללא אפשרות לזיכוי. 
 5. ברישום לאתר, מודיע בזאת הגולש כי הוא מאפשר לאתר לשלוח מיילים ומסרונים פרסומיים בדבר קורסים ומבצעים שונים, וכן מסרים של אתר 'אורות'. עם זאת, ככל תוכן פרסומי, יש אפשרות למשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה ע"י כפתור 'הסרה' הנמצא בתחתית כל מייל שיווקי. 
 6. קורסים מקוונים ("קהילה לומדת") - הצטרפות לקהילה לומדת אפשרית באמצעות סליקת כרטיס אשראי בדף הקורס. החיוב הינו חודשי מתחדש, עד לסיומו של הקורס או עד להודעה מפורשת של המנוי להפסיק את התשלום. 
 7. החיוב בקהילה לומדת המוגבלות במספר המפגשים הוא חודשי. החיוב הראשון מתבצע בעת ההרשמה לקורס, והחיוב השני והלאה - בתחילת החודש השני של הקורס (ב1 לחודש הקלנדרי).
 8. החיוב בקהילות הלומדות שאינן מוגבלות בשיעורים הוא באמצעות תשלום חודשי קבוע, ללא קשר לכמות  השיעורים שהיו באותו חודש. הצטרפות במהלך החודש - תחשב כהצטרפות בתחילת החודש הקלנדרי. הצטרפות בשבוע האחרון של החודש הקלנדרי - ייחשב כהצטרפות בחודש הקלנדרי הבא. 
 9. המנוי לקהילה הלומדת יחוייב בכל 1 לחודש קנלדרי עבור כל החודש. מנוי שירצה להפסיק את המנוי, יש לו להודיע למכללה במייל או בטלפון, עד לתאריך זה. לאחר תאריך זה המנוי יבוטל רק ב-1 לחודש הבא. 
 10. שיעורי ארכיון בקהילה הלומדת: האתר מתחייב להציב כל שיעור עד חודש מיום צילומו. לאחר חודש יתאפשר לאתר למחוק את השיעור המוקלט. 
 11. צפייה מיטבית בתכני האתר והשתתפות בקהילה הלומדת מתאפשרות באמצעות חיבור לאינטרנט ברוחב פס של 15 מגה לפחות. חיבור ברוחב פס נמוך מזה עלול לגרום לקטיעות ברצף השידור.