הרב משה אליה

הרב משה אליה 
בעל תואר ראשון בחינוך ויעוץ אב ל10 ילדים
 ראש מכינה קדם צבאית לשעבר כ10 שנים ..
היום יועץ אישי בגישת שפר יועץ זוגי בוגר מכון נתיבות
יועץ ומלמד במינה קדם צבאית "ידידיה"
ומרצה במסגרות חינוכיות לנוער וצוותי הוראה.

למרצה זה 0 קורסים