הרב אמיר ממן

הרב אמיר ממן -ראש ישיבת ההסדר קרית גת
תלמידו המובהק של הרב זכריה בן שלמה
משיב בבית ההוראה אורות הטהרה
מרצה במרכז פעימות
עוסק בהכשרת מדריכי חתנים

למרצה זה 1 קורסים

קורס חם

קורס הלכות טהרת המשפחה

למדריכי נישואין ולנשואים

הרב אמיר ממן | 21 שיעורים | ₪ 299

קורס הלכות טהרת המשפחה

למדריכי נישואין ולנשואים

לסילבוס והרשמה