הרב יעקב שפירא

הרב יעקב שפירא, ראש מדרשת יעוד בעבר, ורכז תוכן ב"מעלה" הוא מרצה ליהדות במדרשות ומכללות עשרות שנים. שיעוריו נוגעים למהות האדם ושורשיו הפנימיים, ומתוך כך הבנה של מקום האדם ומטרתו בעולמו.

למרצה זה 0 קורסים