הרב יעקב שפירא

הרב יעקב שפירא, ראש מדרשת יעוד בעבר, ורכז תוכן ב"מעלה" הוא מרצה ליהדות במדרשות ומכללות עשרות שנים. שיעוריו נוגעים למהות האדם ושורשיו הפנימיים, ומתוך כך הבנה של מקום האדם ומטרתו בעולמו.

למרצה זה 1 קורסים

סיפורי ר’ נחמן מזווית אקטואלית

בלימוד משותף ננסה להבין את התכנים המוצפנים בסיפורי ר’ נחמן, ואת התובנות העמוקות המדברות...

הרב יעקב שפירא | 9 שיעורים | ₪ 49 לחודש

סיפורי ר’ נחמן מזווית אקטואלית

בלימוד משותף ננסה להבין את התכנים המוצפנים בסיפורי ר’ נחמן, ואת התובנות העמוקות המדברות אלינו כאן ועכשיו, ואשר עשויות להאיר את חיינו באור ח

לסילבוס והרשמה