נחמה ביטקובר

ראש המכון ''עומק הקשר''.

נחמה זכתה ללוות מעל 300 בנות לחופתן...

מזה עשר שנים מעבירה סדנאות ואימונים רגשיים פרטניים ללוות בנות בדרך לחופה.

כותבת ב''פנימה'', ''עולם קטן'', ''בשבע'', ''הידברות'' ''קרוב אליך'' ועוד...

למרצה זה 1 קורסים

לפרוץ את המחסום!

להשתחרר מהמחסומים ולהגיע לנישואין

נחמה ביטקובר | 7 שיעורים | ₪ 761

לפרוץ את המחסום!

להשתחרר מהמחסומים ולהגיע לנישואין

לסילבוס והרשמה