מרצי קורס שליחים

למרצה זה 2 קורסים

הנני

בית מדרש לשליחות מבית ראש יהודי

מרצי קורס שליחים | 90 שיעורים | ₪ 360

הנני

בית מדרש לשליחות מבית ראש יהודי

לסילבוס והרשמה

קירוב לבבות

הכלים והתובנות שיסייעו לך בשליחות החשובה ביותר בדורנו

מרצי קורס שליחים | 25 שיעורים | ₪ 149

קירוב לבבות

הכלים והתובנות שיסייעו לך בשליחות החשובה ביותר בדורנו

לסילבוס והרשמה